Schwitters in Norway

220,00 kr

Tekster av Karin Hellandsjø, Karin Orchard, Isabel Schulz, Terje Thingvold og Sverre Wyller. Redigert av Karin Orchard, Henie Onstad Kunstsenter, Høvikodden.

Tekst: Engelsk og norsk.
212 sider, 164 illustrasjoner, 127 i farger.
24,10 x 28.50 cm
Softcover

Hatje Cantz and Henie Onstad Kunstsenter, 2009