Rolf Aamot: Tonal image films 1968-1991

149,00 kr

Rolf Aamot (f.1934) er en norsk billedkunstner, fotograf, regissør og billedtonekomponist. Han har siden tidlig på 60-tallet jobbet med forholdet mellom lyd og bilde og er en av pionerene i Skandinavia innen audiovisuell kunst. Han har samarbeidet tett med kunstnere og komponister som Bjørg Lødøen, Bjørn Fongaard og Arne Nordheim og Aamots og Nordheims fjernsynsverk Evolution (1966) var første gang fjernsynet ble brukt som en selvstendig billedkunstnerlig uttrykksform i Norge. Utover 1970- og 1980-tallet videreførte Aamot dette arbeidet gjennom sine elektroniske- og digitale malerier.
Denne CD utgivelsen dokumenterer for første gang Rolf Aamot og Bjørg Lødøens billedtonemusikk, den auditative delen til Aamots bildende tonefilmer, innspilt mellom 1968-1991. Musikken benytter seg av preparerte instrumenter, elektronikk og stemme som danner et musikalsk landskap mellom støy, ambient og tidlig elektronisk musikk. Aamot har selv uttalt om musikken at: “Mine billedtoneverk er partitur for det auditive: sinustoner, konkrete lydstrukturer, akustiske instrumenter, og stemmen og pusten som lydkilde. Alt under elektroniske forvandlinger. Det auditive og det visuelle har et felles tonerom å forholde seg til. Maleren Bjørg Lødøen og jeg har ofte sammen innspilt det auditive for en rekke av mine bildende tonefilmer, hvor tilhørigheten til farge- og linjebuetoner er den bærende kraft.” Prisma Records er stolte av å kunne utgi dette ukjente og viktige kapitlet i norsk kunst- og musikkhistorie.

Rolf Aamot (b.1934) is a Norwegian electronic painter, graphic artist, film director and tonal image composer. Since the early 60s he has worked with the relationship between image and sound and he is regarded as one of the pioneers of audio-visual art in Scandinavia. Aamot has collaborated with artists and composers such as Bjørg Lødøen, Arne Nordheim and Bjørn Fongaard and his work Evolution, made together with Nordheim in 1966 was the the first time the television was used as a creative medium in Norway. In the 70s and 80s Aamot continued this work in electronic and digital paintings. Tonal Image Films 1968-1991 documents for the first time Rolf Aamots and Bjørg Lødøen’s tonal images, the audio part to the tonal image films he directed between 1968 and 1991. The music consists of abstract sounds and movements from different electronic sources, interacting with pre-recorded and prepared acoustic instruments and human voices. Prisma Records is proud to present the previously unreleased but highly original music of Rolf Aamot for the first time.

CD
Prisma Records, 2011