Oren Ambarchi & Ensemble neoN: Wreckage

200,00 kr

Oren Ambarchi & Ensemble neoN: Wreckage. Bestillingsverk til Henie Onstad Kunstsenter, fremført 11.09.2011.

LP

Henie Onstad Kunstsneter, 2011