Kunstgaven

180,00 kr

Katalogsamlingen er en gave fra Sparebankstiftelsen DnB NOR til Henie Onstad Kunstsenter Prosjektet er delt inn i tre satsningsområder: "Høvikodden Permanent" inne ute, "Høvikodden Prosjekt" og "Fluxsus". Prosjektet ble utviklet i perioden 2011-2014 og vil bl.a. omfatter en rekke bestillingsverk. Hvert prosjekt er grundig dokumentert og presentert her i denne samleboksen.

Kunstgaven 1: Angel Nevarez & Valerie Tevere – The War Song, 2011
Forord: Tone Hansen
Sangtekst: The war song
"The War Song" ifølge krigen av Peter J. Amdam
1984 av Marit Paashe
Biografi

Kunstgaven 2: Camille Norment – Within The Toll, 2011
Mellom to situasjoner av Tone Hansen
Lydspøkelser av Anne Hilde Neset
Lyden av oppmerksomhet av Peter J. Amdam
Essay for radio av Per Olav Reinton
Biografier 

Kunstgaven 3: Jenny Hval – Innocence is kinky, 2012
Innocence is kinky by Lars Mørch Finnborud
Dressed in Your Face by Susanne Christensen 
White Trash of Orleans by Jenny Hval
B
iografi

Kunstgaven 4: Camilla Løw ­– Neon Winter & Social Geometry, 2012
Sculptures to be used  by Caroline Ugelstad
Towards a social Geometry: A conversation with Camilla Løw by Ingvild Krogvik
Biography

Kunstgaven 5: Lene Berg –  Kopfkino, 2012
Introduksjon: av Caroline Ugelstad
Makt og mysterier: samtale med Lene Berg
Biografi

Kunstgaven 6: Are Mokkelbost – Ok, 2013
OK by Lars Mørch Finborud
System with Surprises by Kåre Bulie
Biography

Kunstgaven 7: Lea Porsager – Food For The Moon - Sluggish And Well-Lubricated, 2014
Lea Porsager ormer seg vei gjennom Gurdjieffs arbeid, med en viss uhøflighet av Milena Høgsberg
Fortryllelse: Observasjoner av Lea Porsagers arbeid av Carolyn Christov-Bakargiev
Biografi

Kunstgaven 2011 – 2014 was a donation to Henie Onstad Kunstsenter
from the DnB NOR Savings Bank Foundation

Henie Onstad Kunstsenter, 2014