Bauhaus på norsk

399,00 kr

Bauhaus på norsk er den første publikasjonen som belyser Bauhaus` innflytelse på norsk design, billedkunst, arkitektur og kunstpedagogikk i mellomkrigs- og etterkrigsårene. Boken forteller den ukjente historien om de tre norske Bauhausstudentene Herman Espeler Brodtkorb, Ola Mørk Sandvik og Hans Mollø-Christensen, samt arkitekten og forleggeren Edvard Heiberg som var professor ved skolen. Bauhaus på norsk er også fortellingen om kjente utenlandske Bauhauskunstnere som Marianne Brandt, Ivo Pannaggi og Vilhelm Bjerke Petersen som på ulike tidspunkt var bosatt i Norge. Boken sporer også Bauhaus` påvirkning på norsk stålrørsmøbel- og brukskunstproduksjon, samt forteller den unike historien om Jakob Prytz og Arne Korsmos arbeid med å innføre Bauhausundervisning ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS).

Bauhaus in Norwegian is the first publication to illustrate the influence of the Bauhaus on Norwegian design, visual art, architecture, and art education in the interwar and postwar eras. This book recounts the unknown story of three Norwegian students at the Bauhaus, Herman Espeler Brodtkorb, Ola Mørk Sandvik, and Hans Mollø-Christensen, as well as architect and publisher Edvard Heiberg, who was a professor at the school.  It is also the story of internationally renowned Bauhaus artists such as Marianne Brandt, Ivo Pannaggi, and Vilhelm Bjerke Petersen, who worked in Norway at various intervals. The book also traces the Bauhaus’ influence on Norwegian steel furniture and applied arts production, and it tells the unique tale of Jakob Prytz and Arne Korsmos’ efforts to bring the Bauhaus’ mode of instruction to Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS, the Norwegian National Academy of Craft and Art Industry). 

Editor: Lars Mørch Finborud & Milena Hoegsberg
Contributors: Kåre Bulie, Thomas Flor, Widar Halén, Kirsten Ruud Salomonsen, Pia Rönicke, Lars Mørch Finborud, and Milena Hoegsberg
193 pages
27 x 21 cm
Hardcover
English and Norwegian texts
Published by Orfeus Publishing & Henie Onstad Kunstsenter, 2014