Anna-Eva Bergman, Pistes/Stier

100,00 kr

Utdrag fra hennes dagboknotater fra 1946-1951