Personvern | Privacy Policy

COOKIES OG PERSONVERN

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret på datamaskinen eller IT-utstyr. Cookies gjør det mulig for nettstedet å gjenkjenne enheten din og samle informasjon om sidene og funksjonene du bruker i nettleseren din. Informasjonskapsler kan imidlertid ikke identifisere hvem du er, hva navnet ditt er, hvor du bor, eller om datamaskinen din brukes av en eller flere personer. En cookie kan heller ikke spre et virus eller andre skadelige programmer. Henie Onstad bruker informasjonen for å få en samlet oversikt over hvordan nettstedet brukes.

Nesten alle nettsteder bruker informasjonskapsler. Bruk av informasjonskapsler er noen ganger den eneste måten å få et nettsted til å fungere optimalt.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Vi forteller deg at vi legger inn en informasjonskapsel før du gjør det. Henie Onstad og alle andre er forpliktet til å gjøre det ved lov. Les mer om dette på nettvett.no

Cookies for statistikk:
Første gang du besøker hok.no finner du et felt som inneholder informasjon om bruk av informasjonskapsler for å samle statistikk. Informasjonen som brukes til statistiske analyser er anonym og vil ikke kobles til enkelte brukere. Vi bruker kun informasjonen til å forbedre nettstedet vårt.

Avvise eller slette informasjonskapsler
Du kan avvise cookies når som helst ved å endre nettleserinnstillingene. Hvor du får tilgang til innstillingene avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du imidlertid angir nettleseren din for å avvise alle cookies, nekter du viktige funksjoner fordi nettstedet ikke kan lagre valgene dine.

Alle nettlesere lar deg slette informasjonskapsler enten en om gangen eller alt på en gang. Hvordan du sletter informasjonskapslene dine, avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du bruker flere nettlesere, så husk at du må slette informasjonskapsler i hver av dem.

COOKIE AND PRIVACY POLICY

A cookie is a small text file which is stored on your computer or IT-equipment. Cookies make it possible for the website to recognise your device and to gather information about the pages and functions that you use in your browser. However, cookies cannot identify who you are, what your name is, where you live, or whether your computer is used by one or several people. Nor can a cookie spread a virus or other harmful programmes. Henie Onstad uses the information to get an overall view of how the website is used.

Almost all websites use cookies. Using cookies is sometimes the only way to make a website perform according to your desires.

This website makes use of cookies. We let you know we are setting a cookie before doing so. Henie Onstad as well as all others are obliged to do so by law.

Using Cookies for Statistics
The first time you visit hok.no you will find a field containing information about usage of cookies for the purpose of gathering statistics. The information used for statistical analyses is anonymous and will not be paired with individual users.We use the information solely to improve our website.

Rejecting or deleting cookies
You can reject cookies at any time by changing your browser settings. Where you access the settings depends on what browser you use. However, setting your browser to reject all cookies deny you important functionalities because the website will be unable to store your choices.

All browsers allow you to delete cookies either one at a time or all at once. How to delete your cookies depends on what browser you use. If you use several browsers then remember that you have to delete cookies in each of them.