Kjøpsbetingelser | Terms and conditions

Vi forholder oss til Forbrukerombudets regler for netthandel. 

Henie Onstad Kunstsenter er ansvarlig for transaksjoner gjennom nettsiden. Øverst finner du salgsbetingelsene som gjelder for Henie Onstads nettbutikk.

 • Frakt kr 99 (Posten Norge) for forsendelser i Norge.
 • Du kan og velge å hente varene i selv hos oss i butikken på Henie Onstad Kunstsenter, det er gratis. Velger du å hente varene dine hos oss holder vi dem av i 7 dager. Er varene ikke hentet innen da kansellerer vi ordren. Vil du at vi skal holde dem av lengre? Kontakt oss på e-post hokbutikk@hok.no.
 • Vi sender til hele verden, men for frakt utenfor Norge gjelder egne priser.
 • Får å handle i nettbutikken må du være over 18 år.
 • Du kan betale med Visa, Mastercard og American Express. 
 •  Når du skal betale vil du bli videreført til ePay. Dine kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side. Shopify  bruker SSL for å holde dine ordre og kredittoplysninger trygge. ePay som vi benytter til selve betalingstransasjonen er certificert gjennom PCI DSS 3.0 og krypteringen skjer etter SHA-2 standarden.  Vil du vite mer, les her.
 • Når en ordre er mottatt, mottar du en ordrebekreftelse på e-post.
 • Når ordren er pakket og klar for sending mottar du en sendingsbekreftelse på e-post. Plakater og pakker over 2 kg blir sendt med sporing. Du mottar da et sporingsnummer som du kan bruke til å spore pakken.
 • Alle ordrer blir sendt med Posten Norge eller Bring senest innen 7 virkedager fra bestilling. Pakken mottar du i postkassen eller henter på ditt nærmeste postkontor.
 • Vi tar forbehold om at en vare kan være utsolgt selv om det står oppført med lager. Skulle det skje kontakter vi  deg for å finne en løsning.
 • Vi gjør oppmerksom på at fargene på varen kan avvike fra foto.
 • Under hver vare finner du informasjon om produktet. Har du ytterligere spørsmål kontakt oss gjerne hokbutikk@hok.no.
 • Som kjøper har du 14 dagers angrerett. Angrerettskjema får du tilsendt sammen med varene. Ønsker du å angre kjøpet må varen være ubrukt. Har varen emballasje skal den være uåpnet i original emballasje. Kjøper betaler selv returkostnadene. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er angrerett på kjøp av billetter eller kunstopplevelser.

SALGSBETINGELSER
Innholdsfortegnelse:

Innledning
1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
8. Risikoen for varen
9. Angrerett
10. Undersøkelsesplikt
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene
Selger
Firmanavn: Sonja Henie og Niels Onstads Stiftelser / Henie Onstad Kunstsenter
Kontaktadresse: Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden, Norge
E-post: nettbutikk@hok.no
Telefonnummer: +47 67 80 48 80
Organisasjonsnummer: 973 762 058
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.(1)

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort(2) eller debetkort(3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.(4)

7. Levering m.v.
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunktsom er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet påegnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen medmindre annet er særskilt avtalt mellom partene. I forhold til internasjonal shipping er det ulike regler som gjelder for forskjellige land. Eventuell ekstra toll og omkostninger må betales av mottager.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser(7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Kjøper har så ytterligere 14 dager på å sende varene i retur. Kjøper dekker selv utgifter til retur med posten. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

10. Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8) Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling (9). Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr  250+ frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

15. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

16. Personopplysninger
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig. Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

17. Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget (13). Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig tre uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. 13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister

Noter:
(1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.
(2) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.
(3) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5 Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.
(4) Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11. 
(5) Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. 
(6) Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. 
(7) Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). 
(8) Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.
(9) Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
(10)  Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
(11) Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2. 
(12) Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 
(13) Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister

TERMS AND CONDITION
Table of contents:
Introduction
1. Contract
2. Parties
3. Prices
4. Conclusion of a contract
5. Order confirmation
6. Payment
7. Delivery etc.
8. Product risk
9. Right of cancellation
10. Checking the goods
11. Defect claims and time limit for reporting claims in the event of delay
12. Buyer’s rights regarding delays
13. Buyer’s rights regarding defects
14. Seller’s rights in case of buyer’s breach of contract
15. Warranties
17. Personal data
18. Conflict resolution

Introduction:
This purchase is regulated by the Standard Sales Conditions for Consumer Purchases of Goods over the Internet, given below. By “consumer purchases” is meant here sales of goods to consumers who are not primarily acting for commercial purposes, and in which the seller is acting for commercial purposes by selling goods via the Internet. The contract is developed and its use recommended by the Consumer Ombudsman. Consumer purchases via the Internet are regulated primarily by the Contract Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Control Act, the Cancellation Act and the ECommerce Act, and these laws provide consumers with mandatory rights. The terms of the contract are not to be understood as a limitation on legal rights, but rather as presenting the parties’ most important rights and duties in regard to the purchase. The seller may choose to offer the buyer better terms than what is stated in these Sales Conditions. For cases in which the contract does not give a direct solution to an issue, the contract must be supplemented by relevant legal provisions.

1. Contract
A contract between a buyer and seller consists of the information regarding the purchase given by the seller in the ordering section of the online shop (including e.g. information on the nature of the good, its quantity, quality, other properties, price and conditions of delivery), any direct correspondence between the parties (such as e-mail), as well as these Sales Conditions. In the event of conflict between the information regarding the purchase given by the seller in the ordering section of the online shop, the direct correspondence between the parties and the terms given in the sales conditions, the direct correspondence between the parties and the information given in the ordering section will prevail upon the sales conditions. The sales conditions will however prevail if the information given by the seller or the correspondence contain terms in conflict with binding legislation.

2. Parties
Seller
Company name: Sonja Henie og Niels Onstads Stiftelser / Henie Onstad Kunstsenter
Contact address: Sonja Henies vei 31, N-1311 Høvikodden, Norway
E-mail: hokbutikk@hok.no
Telephone number: +47 67 80 48 80
Company registration number: 943 762 058
The buyer is the person who places the order.

3. Prices
The prices, which are stated in the online shop, include value added tax. Information on the total costs payable by the buyer, including all taxes (value added tax, customs etc.) and costs of delivery (freight, postage, invoicing charges, packaging and so on) as well as a breakdown of the costs, is to be given in the ordering section before the order is placed. (Goods deliveries to Svalbard or Jan Mayen shall be sold without the addition of value added tax.(1)

International Shipping:
If your delivery address is not within Norway, you may be subject to import duties and taxes, which are levied once shipment reaches your country. Any such additional charges for customs clearance must be borne by you. You should note that customs policies vary widely from country to country; Henie Onstad Kunstsenter advises each customer to contact their local customs office for further information. You should be aware that cross-border shipments are subject to opening and inspection by customs authorities.

4. Conclusion of a contract
The contract is binding for both parties as soon as the seller receives the buyer’s order.
However, a party is not bound by the contract if orthographical or typological errors have occurred in the offer made by the seller in the ordering section of the online shop or in the buyer’s order, and the other party realised or should have realised that such an error was present.

5. Order confirmation
When the seller has received the buyer’s order, the seller shall within reasonable tme confirm the order by sending an order confirmation to the buyer. It is recommended that the buyer check the order confirmation against the order with regard to quantity, product type, price etc. If there is a discrepancy between the order and the order confirmation, the buyer should contact the seller as soon as possible.

6. Payment
The seller may charge the buyer for the good at the time it is sent from the seller to the buyer. If the buyer uses a credit card (2) or debit card (3) to make the payment, the seller may hold the funds on the card for the order for up to four days from the time the order is placed. (4)
When paying by credit card, the Credit Sales Act will be applicable.(5)
If the seller offers post-delivery invoicing, the invoice shall be issued when the good is dispatched. The due date shall be set to a minimum of 14 days from when the buyer receives the delivery. If the seller has a particular need to require advance payment from the buyer, as is the case with goods that are to be manufactured or adapted for the buyer, the seller may require this.Buyers under 18 years of age may only pay directly when the seller delivers the good or by cash on delivery by post.(6)

7. Delivery etc.
Delivery of the good from seller to buyer shall occur in the manner, place and at the time stated in the ordering section of the online shop. If the delivery time is not stated in the ordering section, the seller shall deliver the good to the buyer within reasonable time and no later than 30 days after the order is placed by the customer. If the seller is to ensure that the good is sent to the buyer, he/she is required to have the good dispatched to the destination in an appropriate way and under normal conditions for such transport. The destination is to the buyer unless other, special agreements are made between the parties. 

8. Product risk
Product risk becomes the responsibility of the buyer as soon as the item is taken over by the buyer according to the contract. If at the time of delivery the buyer neglects to take over a product that is placed at his/her disposal according to the contract, the buyer nonetheless holds the risk of loss or damage due to properties of the product itself.

9. Right of cancellation
The buyer may change his/her mind and use the right of cancellation. The buyer must inform the seller that he/she will exercise this right within 14 days after the good, the prescribed information concerning the right, and the cancellation period form has been received. If the buyer receives the cancellation period form and the necessary information at a later time than the time of product delivery, the cancellation period will begin on the day that the buyer receives the cancellation period form and information. If the buyer has not received sufficient information or a cancellation period form, the cancellation period will expire three months after the good is received. If the buyer has not received any information about the right of cancellation at all, the period will be one year. For reasons of certification, the information from the buyer to the seller concerning the exercise of the cancellation right should be in writing (cancellation period form, e-mail, fax or letter), and must contain information on how the buyer will return the good to the seller. When the cancellation right is exercised, the good must be returned to the seller within a reasonable amount of time. The seller must pay back the entire purchase price of the good within 14 days of the day the seller receives the good or a note/slip to collect the good, or the good is placed at the seller’s disposal. The seller may not set fees for the customer’s use of the cancellation right, although the seller may require that the buyer pay the costs associated with returning the good. The buyer may check the good before he/she cancels the purchase. However, the good must be deliverable to the seller in approximately the same condition and quantity as it was when the buyer received it. The buyer should return the good to the seller in its original packaging, if possible. The buyer may not cancel purchases of items that deteriorate quickly, items which due to their nature cannot be returned, sound or video recordings (including CDs and DVDs) or computer software on which the seal is broken. The latter exception only applies if the seller has clearly stated the terms for the lapse of the cancellation right on the seal.

10. Checking the good
When the buyer receives the good, it is recommended that he/she to a reasonable extent checks whether it corresponds with the order, whether it has been damaged during transport or if it is defective in any other way. If the good does not correspond with the order or is defective, the buyer must notify the seller of this in a claim; cf. Point 11 of this contract

11. Defect claims and time limit for reporting claims in the event of delay 
If the good is defective, the buyer must inform the seller within a reasonable amount of time that he/she would like to make a defect claim. The time limit for this may never be less than two months from the time the consumer discovered the defect. The claim must, however, be made within two years from the time that the buyer took over the good. If the good or parts of it are meant to last for a significantly longer period of time, the time limit for the claim will be five years. In case of delay, a claim must be made to the seller within a reasonable amount of time after the set time of delivery has arrived and the good is not delivered. If the good is paid for by credit card, the buyer may also choose to send a claim directly to the credit issuer (the credit card company).

12. Buyer’s rights regarding delays
If the seller does not deliver the good or delivers it later than what was agreed between the parties, and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer’s side, the buyer may, according to the regulations listed in Chapter 5 of the Consumer Purchases Act and depending on the circumstances, hold back the payable amount, demand fulfilment, terminate the contract and demand compensation from the seller. Fulfilment: If the seller does not deliver the good at the set time of delivery, the buyer may adhere to the purchase and set a reasonable additional time limit for fulfilment by the seller. However, the buyer may not demand fulfilment iif there is an obstacle to fulfilment which the seller cannot overcome or if fulfilment will involve a disadvantage or cost so great for the seller that it stands in significant disproportion to the buyer’s interest in having the seller fulfil the purchase. If these difficulties cease within a reasonable amount of time, the consumer may require fulfilment. Termination: The buyer may terminate the contract with the seller if the delay is significant or if the seller does not deliver the good within the additional time limit for fulfilment the buyer has set. However, the buyer may not terminate the contract before the additional time limit is reached, unless the seller has stated that he/she will not fulfil within this time limit. Compensation: Furthermore, the buyer may demand compensation for losses incurr ed due to delay caused by the seller; cf. Consumer Purchases Act section 24. The buyer must report any claim to the seller; cf. Point 11 of this contract.

13. Buyer’s rights regarding defects
If the good is defective and this is not the fault of the buyer or due to conditions on the buyer’s side, the buyer may, according to the regulations of the Consumer Purchases Act, Chapter 6 and depending on the circumstances, withhold the payment, choose between correction and redelivery, demanding a discount, demanding the contract terminated and compensation from the seller. Correction or redelivery: If the good is defective, the buyer may require that the seller correct the error or redeliver an equivalent good. The seller may object to the buyer’s requirement if fulfilment of the requirement is impossible or involves unreasonable expenses for the seller. The seller shall complete the correction or redelivery within a reasonable amount of time. The correction or redelivery shall be done without expense for the buyer, without the risk that the buyer will not have his/her expenses covered and without significant inconvenience for the buyer. The seller may not attempt correction or redelivery more than twice for the same defect, unless there are special reasons making further attempts reasonable. Even if the buyer claims neither correction nor redelivery, the seller may offer correction or redelivery if this is done without delay. If the seller provides such correction or redelivery, the buyer may not demand a discount or termination of the contract. Discount: If the defect is not corrected or redelivered, the buyer may demand a proportionate discount. Termination: Instead of a discount, the buyer may terminate the contract, except in the case of insignificant defects. Compensation: The buyer may also demand compensation for financial losses suffered as a result of the product defect; cf. Consumer Purchases Act section 33. The buyer must present any claims to the seller; cf. Point 11 of this contract. The regulations concerning claims apply in addition to and independently of the regulations concerning the cancellation right and any warranties given by the seller

14. Seller’s rights in case of buyer’s breach of contract
If the buyer fails to pay or otherwise fulfil his/her contractual duties, and this is not the fault of the seller or conditions on the seller’s side, the seller may, according to the regulations in Chapter 9 of the Consumer Purchases Act and depending on the circumstances, withhold the good, demand fulfilment of the contract, demand the contract terminated along with compensation from the buyer. The seller may also, depending on the circumstances, charge interest in case of delayed payment, a collection fee and a fee for non-prepaid, uncollected goods. Fulfilment: If the buyer does not pay, the seller may adhere to the purchase and demand that the buyer pay its cost (fulfilment). If the good is not delivered, the seller will lose his/her right if he/she waits unreasonably long to make the demand. Termination: Upon significant non-payment breach or any other significant breach by the buyer, the seller may terminate the contract. However, the seller may not terminate the contract after the payment has been made. The seller may also terminate the purchase if the buyer does not pay within a reasonable additional due date for fulfilment set by the seller. However, the seller may not terminate the purchase before the additional due date, unless the buyer has stated that he/she will not pay. Compensation: The seller may demand compensation from the buyer for financial losses incurred as a result of a contractual breach from the buyer’s side; cf. Consumer Purchases Act section 46. Interest relating to delayed payment/collection fee: If the buyer does not pay the amount specified in the contract, the seller may charge interest on the amount, according to the Act Relating to Interest on Overdue Payments.9 In cases where payment is not made, the debt may be sent for collection after a warning has been issued, and the buyer may then be held responsible for fees according to the Act relating to Debt Collection and Other Debt Recovery10. Fees for uncollected, non-prepaid items: If the buyer fails to collect unpaid items, the seller may charge the buyer with a fee of [NOK XXX] plus return shipping. The fee shall at maximum cover the seller’s actual expenses in delivering the good to the buyer. Such a fee cannot be charged to buyers under 18 years of age.11

15. Warranties
Warranties given by the seller or producer give the buyer additional rights beyond those mandatory rights he/she has by law. Thus, a warranty does not imply any limitation on the buyer’s right to make claims or demands in case of delay or defects according to Points 12 and 13.

16. Personal data
Unless the buyer consents otherwise, the seller may only obtain and save whatever personal data is necessary for the seller to complete his/her duties according to the contract. Personal data of buyers under 15 years of age may not be obtained unless the seller has obtained consent from parents or guardians. The buyer’s personal data shall be given to others only if this is necessary for the seller to fulfil the contract with the buyer, or in cases where this is required by law.

The seller may only obtain the buyer’s national identification number if there is an actual need for secure identification and such obtainment is necessary. If the seller wishes to use the buyer’s personal data for other purposes, such as sending advertisements or information to the buyer beyond what is necessary to fulfil the contract, the seller must obtain consent from the buyer upon conclusion of the contract. The seller must inform the buyer of how the personal data will be used and who will use it. The buyer’s consent must be voluntary and given actively, e.g. by ticking a box. It shall be simple for the buyer to contact the seller, for instance by telephone or email, if he/she has questions concerning the seller’s use of personal data or if he/she wishes the seller to delete or change the personal data.

Footnotes:
1: See Act relating to Value Added Tax of 19 June 1969, No. 66 section 16.
2: A credit card is a payment card with which payments are settled subsequent to the time of purchase when the credit issuer (credit card company) sends an invoice with a payment requirement to the cardholder.
3: A debit card is a payment card linked to a deposit account. Use of such a card entails funds being drawn from the user’s account and transferred to the merchant’s account.
4: Cf. model contract developed by the joint contract committee of the Norwegian Savings Banks Association and the Norwegian Financial Services Association – Contractual Terms for Credit Cards and Charge Cards – Consumer Conditions Point 12 and model terms developed by the Norwegian Savings Banks Association and the Norwegian Financial Services Association for charge cards, Point 11.
5: Act relating to the Sale of Goods on Credit of 21 June 1985, No. 82.
6: Persons under 18 years of age may only pay in these mentioned ways, since they cannot legally enter into debt; cf. Act relating to Guardianship for Persons who are Legally Incapable of 22 April 1927 section 2. agreement according to the provisions of the Cancellation Act.7 A right of cancellation means that the buyer may return a good to the seller without reason, even if it does not have any defects and even if it has not yet been delivered.
7: Act relating to duty of disclosure and right of cancellation, etc. in respect of distance selling and sales other than at permanent sales outlets (the Cancellation Act) of 21 December 2000, No. 105. 8. The notice to the seller or credit issuer should be in writing (e-mail, fax or letter). 
8: Act relating to the Sale of Goods on Credit, of 21 June 1985 section 8.
9: Act relating to Interest on Overdue Payments of 17 December 1976, No. 100.
10: Act relating to Debt Collection and Other Debt Recovery of 13 May 1988, No. 26.
11: Fees cannot be charged to persons under 18 years of age, as they cannot legally enter into debt; cf. Guardianship Act section 2.
12: See Act relating to the Processing of Personal Data of 14 April 2000, No. 31. 17. Conflict resolution. The parties shall attempt to resolve any disputes amicably. The buyer may contact the Consumer Council of Norway for assistance in cases of dispute with the seller. If an amicable resolution is not attained after mediation by the Consumer Council, the parties may request in writing that the Consumer Council present the dispute to the Consumer Disputes Commission.13 Decisions made by the Consumer Disputes Commission are legally valid for four weeks after pronouncement. Before the decision becomes legally valid, the parties may, by sending a writ of summons to the Consumer Disputes Commission, bring the decision before the District Court.
13: See the Consumer Dispute Act No. 18 of 28 April 1978