Håkon Bleken. Tekster i utvalg (1964 - 2008)

100,00 kr

Tekster skrevet av kunstneren fra tidlig i hans karriere og frem til i dag. Håkon Bleken er godt kjent blant norsk kunstpublikum for sitt samfunnsmessige og politiske engasjement. Det er derimot mindre kjent at han har en omfattende produksjon
og publisering av essays, kronikker og debattinnlegg i aviser, tidsskrifter og magasiner. Boken bringer for første gang sammen et bredt utvalg av denne delen av Blekens produksjon, samtidig som det gir et sjeldent innblikk i norsk kunstoffentlighet fra 60-tallet og fremover. Boken fremhever forholdet mellom kunstneren og skribenten Bleken, men er også et dokument over en skiftende debattkultur. Håkon Bleken i intervju med Tone Hansen bakerst i boken. Forord Karin Hellandsjø

Redigert Tone Hansen og Eivind Slettemeås
Tekster av: Karin Hellandsjø, Tone Hansen, Eivind Slettemeås og Håkon Bleken
Design:
Dag-Henning Brandsæter
164 side
Paperback
Norske tekster
Torpedo Press og Henie Onstad Kunstsenter i samarbied med Håkon Bleken, 2009